Wachtwoord Aanpassen

Maak een gebruiker met root rechten

mv /etc/passwd /etc/passwd.old
cat /etc/passwd.old | grep -v root::0 > /etc/passwd
echo root:XXXX`cat /etc/passwd.old | grep root::0 | cut -f 2- -d:` >> /etc/passwd

Crypted password is de sequencie XXXX

Gebruik deze pagina Password Generator voor het genereren van jouw eigen password.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License