Inloggen Over Telnet

Download PuTTy hier. Kijk onder settings op de speler op welk adres hij in het netwerk zit. Voer dit netwerkadres in in putty en kies "telnet" (poort 23). Kies "Open". Er springt een zwart inlogscherm in beeld en voer hier als user "root" in.

001puttypo7.jpg

Je hebt nu root acces er draait busybox linux en de meeste (alle?) commando's werken. bijvoorbeeld:

  • ls -all toont inhoud van huidige directory
  • cd dir_name ga naar een niet nader gespecificeerde directory :P
  • cd .. ga 1 directory terug
  • mkdir dir_name maak een directory met een niet nader gespecificeerde naam
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License