Ftp Vrijgave

Dit werkt alleen voor die spelers die het besturingssysteem op de harddisk hebben. De Ellions gebruiken flash en hebben een andere techniek nodig. Om toch samba en FTP te krijgen kijk dan hier en hier in het Duits.

  • Kopieer de files naar een directory op de FAT32 partitie van de mediaplayer (bijvoorbeeld /FTP)
  • Start een telnet sessie
mkdir ftp 
mkdir /ftp/tmp 
cp /usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1/FTP/* /ftp/tmp/ 
cd /ftp/tmp 
chmod +x bftpd 
vi /ftp/tmp/bftpd.conf en vervang: 
PATH_BFTPDUTMP="/var/tmp/bftpdutmp" door PATH_BFTPDUTMP="/ftp/tmp/bftpdutmp" 
MOTD_GLOBAL="/var/tmp/ftpmotd" door MOTD_GLOBAL="/ftp/tmp/ftpmotd" 
PATH_FTPUSERS="/var/tmp/ftpusers" door PATH_FTPUSERS="/ftp/tmp/ftpusers"
./bftpd -d -c /ftp/tmp/bftpd.conf
  • initialiseer het startscript
vi /etc/inetd.conf

en vervang de "ftp" regel:
ftp stream tcp nowait root ./ftp/tmp/bftpd -d -c /ftp/tmp/bftpd.conf
  • reboot

Als je de root directory veranderd pas dan /ftp/tmp/bftpd.conf aan en vervang ROOTDIR="/" door ROOTDIR="/usr/local/etc/hdd/volumes/HDD1"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License